ICD-11 nowa, międzynarodowa klasyfikacja chorób

Podstawowe informacje o ICD-11 Wprowadzenie klasyfikacji ICD-11 opóźnia się w czasie. Ostatnie doniesienia mówią o maju 2018, ale na samych stronach WHO mamy bardziej ogólną deklarację „w 2018 roku”. Jak wygląda ICD-11 już wiemy, ponieważ wersja (robocza) dostępna jest w języku angielskim on-line pod adresem: https://icd.who.int/dev11. Można tam też wyszukiwać Więcej…

ICF – o międzynarodowej klasyfikacja funkcjonowania

Esencja Czym jest ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania? jest klasyfikacją (tylko i aż), opracowaną przez WHO (która wydała też ICD-10/11), służy (przede wszystkim) do opisywania funkcjonowania człowieka – „jak sobie radzi”, a nie tego „co mu jest”, jest uzupełnieniem klasyfikacji ICD-10/11, ale jej nie zastępuje; podobnie jak nie zastępuje „typowego” Więcej…

Co to jest psychosomatyka?

Termin ten został użyty po raz pierwszy w 1818 roku przez J.Ch. Heinrotha. Połączenie psyche i soma ma określać całościowe, a więc holistyczne traktowanie organizmu człowieka. Powstawaniu zaburzeń psychosomatycznych  sprzyjają: perfekcjonizm, wrażliwość i wysoka inteligencja. Zaburzenia te dotyczą w głównej mierze kobiet. Na ich powstawanie mają wpływ takie czynniki, jak: Więcej…

Czy dwulatki muszą psocić, czyli kilka słów o okresie negatywizmu dziecięcego

Często rodzice dzieci, które ukończyły drugi rok życia, niemal zrozpaczeni zachowaniem swoich pociech, zgłaszają je do Poradni, bo jak mówią „nie mogą sobie z nimi poradzić”. W tym wieku dziecko zachowuje się dokładnie przeciwnie w stosunku do wymagań opiekunów. Dwuipółlatek nie jest łatwy we współżyciu, bardzo niechętnie podporządkowuje się normom Więcej…

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła…

… Czytanie książek  to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła… Wisława Szymborska Co mogą zrobić dorośli, aby dzieci polubiły czytanie. Zapraszamy na cykl porad opracowanych przez terapeutów PPP na podstawie literatury i własnych doświadczeń. Część I Rozwijanie pasji czytania u dzieci Dzieci mają wrodzone pragnienie zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, Więcej…

O nadpobudliwości słów kilka

Praktyka psychologa pracującego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pokazuje, że termin „nadpobudliwość ” bywa nadużywany zarówno przez rodziców, jak i nieco rzadziej,  przez nauczycieli. W ostatnich latach stał się on popularny, ponieważ na rynku wydawniczym pojawiało się wiele publikacji na ten temat o charakterze poradników, najczęściej tłumaczeń prac autorów pracujących Więcej…

Trudności w opanowaniu prawidłowej pisowni

Rodzice zgłaszający do Poradni dzieci z trudnościami w opanowaniu prawidłowej pisowni, jako rodzaj stosowanych w domu działań naprawczych mających pomóc pokonać trudności dziecka,  wskazują na dyktando.  Sygnalizują równocześnie, że ta forma pracy nawet jeżeli prowadzona jest systematycznie, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Otóż warto wiedzieć, że tradycyjne dyktando pełni  funkcję sprawdzającą. Więcej…

Uwagi o deficycie ojca w rodzinie

Patriarchalny model rodziny, który dominował przez wieki aż do Rewolucji Francuskiej jest już passe. Wynika to z przemian cywilizacyjnych, zwłaszcza z postępującej komplikacji życia społecznego (coraz więcej zawodów, instytucji, możliwości, obowiązków i niepewności). Świat taki wymaga coraz dłuższego przygotowania, aby w nim aktywnie i racjonalnie uczestniczyć.  W czasach feudalnych syn Więcej…

Wskazówki dla nauczyciela ucznia nadpobudliwego z deficytem uwagi

Ucznia, u którego stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową posadź w klasie w pierwszej ławce, najlepiej w środkowym rzędzie, z dala od okien i drzwi. Dobrze byłoby, aby w ławce siedział z nim uczeń spokojny i  odpowiedzialny. Przed rozpoczęciem lekcji spokojnie poproś ucznia o uporządkowanie swojego miejsca pracy. Jasno i wyraźnie powiedz co Więcej…