Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty nowo powstałego działu DORADZTWA ZAWODOWEGO w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu.

Oferta skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, branżowych, liceów i techników, a także do uczniów i ich rodziców.

Prowadzimy zajęcia w formie warsztatów i porad indywidualnych.

Oferujemy Państwu zajęcia w zakresie:

  • poznania samego siebie,
  • poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
  • kształtowania gotowości do wejścia na rynek pracy,
  • analizy informacji na temat systemu edukacji,
  • rozwijania umiejętności uczenia się przez całe życie,
  • rozwijanie umiejętności planowania i gospodarowania czasem,
  • pracy nad motywacją i wyznaczaniem celów,
  • diagnozowaniem predyspozycji zawodowych.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami zawodowymi w celu wyboru interesujących Państwa tematów oraz ustalenia terminów zajęć.

Zapraszamy też młodzież na indywidualne konsultacje w celu określenia predyspozycji zawodowych i pomocy w wyborze szkoły, zawodu.

W celu skorzystania z oferty indywidualnej prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej (zakładka: do pobrania) i złożenie jej w sekretariacie Poradni.

Zapotrzebowanie na zajęcia grupowe realizowane w szkołach lub w Poradni prosimy zgłaszać pisemnie z informacją o ilości klas oraz liczbą uczniów w klasie.