Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2020 umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha pod adresem http://bip.cojm.walbrzych.pl/index.php?id=124

Poradnia jest jednostką podległą Jednostce Samorządu Terytorialnego – Gminie Miejskiej Wałbrzych.

Opublikował(a): Tomasz

Ostatnia zmiana: