O nadpobudliwości słów kilka

Praktyka psychologa pracującego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pokazuje, że termin „nadpobudliwość ” bywa nadużywany zarówno przez rodziców, jak i nieco rzadziej,  przez nauczycieli. W ostatnich latach stał się on popularny, ponieważ na rynku wydawniczym pojawiało się wiele publikacji na ten temat o charakterze poradników, najczęściej tłumaczeń prac autorów pracujących Dowiedz się więcej…

Wskazówki dla nauczyciela ucznia nadpobudliwego z deficytem uwagi

Ucznia, u którego stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową posadź w klasie w pierwszej ławce, najlepiej w środkowym rzędzie, z dala od okien i drzwi. Dobrze byłoby, aby w ławce siedział z nim uczeń spokojny i  odpowiedzialny. Przed rozpoczęciem lekcji spokojnie poproś ucznia o uporządkowanie swojego miejsca pracy. Jasno i wyraźnie powiedz co Dowiedz się więcej…