Pracownicy Poradni wzięli udział w akcji Czysty i Zielony Wałbrzych 2018.

Odwiedzających nasze mury będą witały bratki.

To już kolejna edycja. Podczas wcześniejszych m.in. nasadzono krzaki róży.