Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu ul. Matejki 7 informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. nasza placówka będzie świadczyła usługi wyłącznie dla:

  1. uczniów, rodziców i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie gminy Wałbrzych
  2. dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły zamieszkałych na terenie gminy Wałbrzych oraz ich rodziców

Rejon działania poradni: dzieci uczące się w Wałbrzychu lub jeśli jeszcze nie chodzą do żadnej placówki – dzieci zamieszkałe w Wałbrzychu.