Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest miejscem, w którym znajdziesz profesjonalną pomoc psychologiczną.Jaki jest zakres pomocy i do kogo jest skierowana?

Pomoc psychologiczna obejmuje diagnozę psychologiczną i wsparcie terapeutyczne dzieci, młodzieży i ich rodziców. Jest całkowicie bezpłatna! Dziecko przychodzi na badanie (terapię) z rodzicem/opiekunem prawnym. Badanie trwa od 1,5 do 3 godzin i odbywa się indywidualnie. Najpierw psycholog rozmawia z rodzicem, następnie z dzieckiem bez obecności rodzica (za wyjątkiem dzieci do lat 3 lub, gdy zachodzi potrzeba, aby rodzic był obecny w trakcie badania). Spotkania terapeutyczne odbywają się 1, 2 razy w miesiącu w umówionych godzinach i trwają około 1 – 1,5 godziny.

Świadczymy usługi psychologiczne w zakresie:

 • trudności w nauce
 • dzieci szczególnie uzdolnione
 • trudności i zaburzenia zachowania (np. agresywność, buntowniczość)
 • trudności i zaburzenia emocjonalne (lęki, fobie, moczenie nocne, nerwice, tiki nerwowe, niska samoocena, brak akceptacji siebie, obniżony nastrój, zamknięcie się w sobie, nieśmiałość i inne)
 • problemy rodzinne
 • trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji (np. nowa szkoła, klasa, przedszkole, miejsce zamieszkania, powrót z zagranicy do kraju)
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • sytuacje kryzysowe (śmierć bliskich osób, choroba przewlekła, rozwód rodziców, próba samobójcza, samookaleczenia, przemoc domowa)
 • trudna sytuacja życiowa
 • uzależnienie (internet, alkohol, narkotyki, hazard, gry komputerowe, telefon, inne)
 • zaburzenia powypadkowe (urazy głowy, wypadki komunikacyjne, inne)
 • zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera, mutyzm i inne), ADHD
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • trudności wychowawcze (nieposłuszeństwo, lekceważenie autorytetów, wagary, niesłuchanie)
 • zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia)
 • opóźnienie i zaburzenia rozwoju mowy
 • doradztwo zawodowe (wybór szkoły, zawodu)
 • podejrzenie niepełnosprawności intelektualnej
 • orzecznictwo psychologiczne


Formy pomocy psychologicznej:

 • psychologiczne wsparcie indywidualne
 • terapia grupowa
 • treningi: elementy treningu zastępowania agresji, socjoterapeutyczne
 • Trening Umiejętności Wychowawczych
 • Koło Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (arteterapia, grupa wsparcia dla rodziców)Kto może zgłosić dziecko/nastolatka?

 • rodzic lub opiekun prawny
 • zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Poradni od 8:00 do 16:00
 • niepotrzebne jest skierowanie od lekarza ani ze strony szkoły

Masz problem? Przyjdź i powiedz o tym komuś! Nie wstydź się poprosić o pomoc. Każdy czasem jej potrzebuje!