XVII Finał akcji

Cała Polska Czyta Dzieciom

odbył się w tym roku 8 czerwca 2018 roku

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu.

Organizatorami byli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2. Honorowy Patronat nad  imprezą objął Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan dr Roman Szełemej.

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia zebranym „Katechizmu polskiego dziecka”, który wspólnie z Panią Beatą Muchą wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej przeczytali uczniowie klasy I. Zgodnie z tradycją zaproszeni goście odczytali z podziałem na role „Lokomotywę” Juliana Tuwima oraz fragmenty „Ilustrowanych dziejów Polski”.

Wśród czytających znaleźli się:

 • Pani Małgorzata Wiłkomirska –przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania,
 • Pani Danuta Krzos – przedstawiciel Biura Edukacji i Wychowania,
 • Pani Danuta Pierzynka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty,
 • ksiądz kanonik Franciszek Skwarek – proboszcz parafii św. M. Kolbe,
 • Pani Anna Szczepaniak – przedstawiciel „Biblioteki pod Atlantami”,
 • Pan Zenon Matuszko – przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Uroczystość urozmaicił występ koła bibliotecznego, które zaprezentowało przedstawienie Sąd nad książką”.

W uroczystości uczestniczyły dzieci z:

 • PSP nr 23,
 • PSP nr 37,
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
 • Publicznej Szkoły Podstawowej  Specjalnej nr 10,
 • Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10,
 • Przedszkola Samorządowego nr 17,
 • Zespołu Placówek Opiekuńczych,
 • uczestnicy  Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • oraz dyrektorzy tych placówek.


Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Miasta, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2.

===

XVII Finał Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, odbył się 08.06.2018, g. 10:00
w Z.S-P nr 2 w Wałbrzychu, ul. Królewiecka 7.

Program:

 • 10:00 uroczyste rozpoczęcie i przywitanie gości,
 • utwór „Kto Ty jesteś?”
 • czytanie fragmentów „Lokomotywy” przez zaproszonych gości,
 • część artystyczna,
 • czytanie fragmentów książek o Niepodległej,
 • część artystyczna,
 • „Patriotyczny quiz” dla dzieci i dorosłych,
 • około 11:30 pożegnanie, podziękowanie oraz wręczenie upominków.

Impreza pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.


Organizatorzy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wałbrzychu.