„Cała Polska czyta dzieciom”

XV Finał Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” rozpocznie się 30 maja 2016 r. o godzinie 1000 w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu.

Głównym organizatorem akcji w naszym mieście jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a współorganizatorem rokrocznie inna placówka oświatowa z Wałbrzycha. W tym roku w przygotowania włączyła się Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu.

Honorowy patronat nad Finałem XV Kampanii objął Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej.

Zgodnie z tradycją zaproszeni goście – dorośli odczytują „Lokomotywę” Juliana Tuwima, z podziałem na role.

Następnie dorośli będą prezentować, także czytając, kolekcję książek, która rekomendowana jest przez Fundację ABC XXI, głównego organizatora i inicjatora akcji w Polsce.

Jak zawsze zostanie również sprawdzona znajomość bajek i baśni przez młodych uczestników Finału, którzy będą musieli odpowiedzieć na „trudne” pytania „Bajkowego Quizu”.

Program artystyczny został w tym roku przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu – współorganizatora Kampanii.

Rokrocznie do akcji włączają się Warsztaty Terapii Zajęciowej (usytuowane przy ul. Nałkowskiej), którzy własnoręcznie wykonują upominki/ nagrody dla czytających gości.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymują książeczki, dyplomy oraz słodkie upominki.

Organizatorzy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu