W dniach 26-27.09.2018 miała miejsce w Wałbrzychu

Ogólnopolska konferencja naukowa

Funkcjonowanie i formy wsparcia
osób ze spektrum autyzmu


(Functioning and forms
of support for people with
autism spectrum
)

Organizatorzy:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
  • Językowa Szkoła Podstawowa Młody Kopernik

Szczegóły na stronie konferencji:
http://konferencja-autyzm.ppp.edu.pl/