Prezydent Miasta Wałbrzycha
dr Roman Szełemej zaprasza

 • uczniów i młodzież niepełnosprawną,
 • rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych

na konferencję p.t.

„EDUKACJA = PRACA – ścieżka kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów i młodzieży z niepełnosprawnością”

W programie m.in.

 • „Ścieżka kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów z niepełnosprawnością” – wykład Józefa Bogdaszewskiego – Prezesa Krajowego Komitetu ds. Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • Rozwiązania systemowe w obszarze edukacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej – prezentacjie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy
 • Dobre standardy orzekania niepełnosprawności w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
 • Szansa zatrudnienia na rynku pracy w kontekście poziomu wykształcenia i kompetencji zawodowych.

Termin: 28 kwietnia 2017, godz. 10:00

Miejsce: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

Organizatorzy:

 • Miasto Wałbrzych
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu, ul. Matejki 7
 • Zakład Aktywności Zawodowej Victoria
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Stowarzyszenie Rodzin przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
 • Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki
 • WTZ Ogrodowa