Drugiego kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.

Święto to zostało ustanowione w 2007 przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ma na celu m.in. wspieranie działań na rzecz badań nad autyzmem, dostępu do diagnozy i terapii a także wspierania akceptacji społecznej dla osób z różnymi trudnościami neurologicznymi.

Autyzm charakteryzuje się występowaniem zaburzeń w obszarze interakcji społecznych i komunikacji oraz ograniczonymi i powtarzalnymi zachowaniami. Ujmowanie autyzmu na przestrzeni lat zmieniało się. Obecnie najczęściej mówimy o spektrum zaburzeń autystycznych przyznając, że osoby z autyzmem mogą bardzo różnić się od siebie. Od dzieci niemal nie nawiązujących kontaktu z otoczeniem, po takie które mówią bardzo chętnie, dużo i chcą, aby inni ich słuchali. To co najbardziej łączy osoby autystyczne to istotnie zaburzone relacje i komunikacja z innymi. Często mówi się, że dzieci ze spektrum autyzmu odbierają świat nieco inaczej – może to być powodem wielu nieporozumień w kontaktach, ale też szansą na poszerzenie naszego spojrzenia na świat.