Współpraca Poradni z Teatrem Dramatycznym

W roku szkolnym 2015/2016 Poradnia została zaproszona przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego do realizacji działań w ramach wygranego przez Teatr konkursu na produkcję spektaklu prezentowanego w wałbrzyskich szkołach.

Spektakl „Tutaj jest wszystko” jest realizowany na podstawie pozycji Guus Kuijer „Książka wszystkich rzeczy”.

Premiera mobilnego spektaklu odbyła się 15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Integracyjnych. Planowanych jest 35 spektakli, które zakończą się około czerwca 2016 r. Sprawą organizacji spektakli w szkołach zajmują się pracownicy Teatru.

Poradnia została zaproszona do realizacji zajęć warsztatowych dla wszystkich uczniów – odbiorców spektaklu. Spotkania prowadzone są przez psychologów Poradni i odbywają się bezpośrednio po zakończonym spektaklu.

Idea warsztatów po spektaklu teatralnym.

Sztuka, którą uczniowie oglądają jest propozycją wielopłaszczyznową zarówno w warstwie intelektualnej jak i emocjonalnej. W procesie recepcji u uczniów wytwarzają się bardzo skomplikowane stany emocjonalno-poznawcze, które wymagają uporządkowania.

Łatwość powstawania tych emocji i przemyśleń wynika z faktu, że zawartość treściowa przedstawienia odnosi się do życia rodzinnego. Nieuchronnie powstają analogie – mniej lub bardziej trafne – do własnych doświadczeń życiowych odbiorców. Zamysł warsztatów opiera się na pomocy ze strony psychologów w przepracowaniu tych emocji i na wsparciu uczniów w poszukiwaniu własnej drogi do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

W ramach projektu uczniowie mogą także wyrazić swoje myśli, emocje w formie pisemnej po zapoznaniu się wcześniej z treścią przedstawienia. Na kilka dni przed spektaklem aktorzy czytają uczniom fragmenty pozycji „Książka wszystkich rzeczy” i na tej podstawie uczniowie tworzą własne „Książki wszystkich rzeczy”.