„Cała Polska czyta dzieciom”

XVIII Finał Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” rozpoczął się 14 czerwca 2019 r. o godzinie 9:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wałbrzychu.


Głównym organizatorem akcji w naszym mieście jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na ul. Matejki 7. Rokrocznie do współpracy zapraszana jest także inna placówka oświatowa z Wałbrzycha. W tym roku Finał został przygotowany we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu.


Oprócz dzieci i nauczycieli w Finale uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Pani Prezydent Sylwia Bielawska, wizytator Danuta Pierzynka, radna Marta Tumidalska, dyrektor Lidia Ściwiarska. Zgodnie z tradycją zaproszeni Goście – dorośli odczytali „Lokomotywę” Juliana Tuwima, z podziałem na role. Następnie dorośli prezentowali, także czytając, fragmenty książek związane tematycznie z państwami Unii Europejskiej. Został sprawdzona znajomość tematyki przez młodych uczestników Finału. Musieli odpowiedzieć na pytania związane z Unią Europejską. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny: „Jestem Polakiem – Jestem Europejczykiem”, który został przeprowadzony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu. Owocem tych działań był wspólnie wykonany przez dzieci oraz dorosłych – Europejski Pociąg, który ozdobił ściany Poradni.


Niespodziankę muzyczną w tym roku przygotował nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, który przygotował oprawę muzyczną i wykonał wspólnie z dziećmi hymn Polski oraz hymn Unii  Europejskiej.

Ja co roku do akcji włączyły się Warsztaty Terapii Zajęciowej (usytuowane przy ul. Nałkowskiej), którzy własnoręcznie wykonali upominki/ nagrody dla zaproszonych Gości.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali książeczki, dyplomy oraz słodkie upominki ufundowane przez Organizatorów.

Organizatorzy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu