Ferie zimowe to czas wypoczynku, zabawy, realizacji swoich pasji i zainteresowań. Wyjątkowo w tym roku będzie to szczególnie trudny okres dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli ze względu na ograniczenia wynikające z narodowej kwarantanny. Brak możliwości utrzymywania bezpośrednich kontaktów społecznych (w tym rodzinnych), zmiany w rytmie codziennych czynności, zachwiały naszym poczuciem bezpieczeństwa. Do życia potrzebujemy harmonii, która daje szansę na odbiór wrażeń i zapewnienie dobrostanu emocjonalnego i poznawczego. Wymuszona izolacja, konieczność pracy zdalnej (samodzielnie lub z pomocą rodziców) spowodowała narastanie emocji – frustracji, poczucia osamotnienia. Młodzi ludzi, jak w lustrze, przeglądają się „w oczach” rówieśników, a w chwili obecnej zostali tego pozbawieni.

Siła rezyliencji, czyli odnajdywania się w zawiłościach losu to kluczowa umiejętność dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Potrafimy racjonalnie wytłumaczyć otaczającą nas rzeczywistość, ale trudno nam jest ją zaakceptować. Potrzebujemy wzajemnego wsparcia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom rozmowy na różnorodne tematy. W czasie ferii (4-15 stycznia 2021) uruchamiamy dodatkowo w godzinach 9:00-16:00 infolinię dla dzieci i młodzieży

pod numerem telefonu: 724-025-116.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!