Corocznie 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Ustanowiono go w 2005 roku, aby zwiększać świadomość społeczną dotyczącą zespołu Downa, propagować prawa ludzi z tą zmianą genetyczną oraz zachęcać do pełniejszej integracji i inkluzji. Od 2012 roku obchody odbywają się pod patronatem ONZ.

Data 21 marca nie jest przypadkowa, ponieważ nawiązuje do nadejścia oczekiwanej wiosny oraz genetycznego podłoża Zespołu Downa – trisomii 21 chromosomu.

W naszej poradni obejmujemy pomocą dzieci od urodzenia, stąd mamy możliwość wspierać rodziny już od najmłodszych lat.