W październiku 2018 roku na terenie naszej Poradni zawiązała się Grupa Wsparcia „Kalejdoskop Autyzmu”. Grupa powstała po Ogólnopolskiej Konferencji: Funkcjonowanie i Formy Wsparcia Osób ze Spektrum Autyzmu, jako wspólna inicjatywa organizatorów (Poradni) oraz rodziców – uczestników konferencji.

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, z wielką przyjemnością oddajemy głos Pani Prezes Fundacji „Kalejdoskop Autyzmu”:

Wałbrzych, dnia 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo,
W dniu 2 kwietnia obchodzimy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa, że wśród nas żyją osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia.

Coroczne obchody tego Dnia zachęcają do podejmowania działań mających zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem ich rodziny oraz najbliżsi. Właśnie 2 kwietnia prowadzone są kampanie społeczne, aby okazać solidarność i wsparcie dla osób z autyzmem.
Pomimo, iż coraz częściej mówi się o autyzmie, wiedza w tym zakresie jest nadal bardzo niewielka. Wiele osób zna pojęcie „autyzmu” lecz nie jest w stanie prawidłowo udzielić odpowiedzi na czym on polega i jak wyglądają osoby z autyzmem.
Autyzm to tak naprawdę grupa zaburzeń, zwana także spektrum, które różnią się od siebie nasileniem poszczególnych objawów. Najnowsze badania jako przyczynę wskazują połączenie czynników genetycznych (rzadkie mutacje genów) ze środowiskowymi, nie zapisanymi w DNA (np. komplikacje ciążowe, przyjmowane leki, późny wiek rodziców). Autyzm nie jest to osoba lecz odmienny, indywidualny sposób rozwoju. W tej chwili na świecie używane jest określenie spektrum, do którego są zaliczane takie zaburzenia jak autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera czy inne całościowe zaburzenia rozwoju. Autyzm jest wielowymiarowy i w każdym przypadku wygląda zupełnie inaczej. Wspólne jest jednak zaburzenie w zachowaniu osób ze spektrum dotyczące trzech kluczowych sfer: komunikacji, relacji społecznych oraz zainteresowań i sposobu zabawy (w wypadku dzieci).


Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą obecnie do najczęstszych problemów rozwojowych. Szacuje się, że występują one u więcej niż jednej na sto osób, a liczba takich diagnoz wciąż rośnie. Pomimo zidentyfikowania wielu czynników zwiększających ryzyko wystąpienia autyzmu (np. genetyczne czy środowiskowe, które wpływają na oddziaływania układu nerwowego), jego przyczyna nie została dotąd w pełni poznana. Dzisiaj ani pewnie jutro nie zostanie odkryte lekarstwo na autyzm, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby osobom ze spektrum żyło się lepiej.
Trafna diagnoza i szybkie podjęcie działań terapeutycznych jest niezwykle ważne, daje szansę na poprawę ich funkcjonowania oraz zapobiega wtórym konsekwencjom, takim jak niepełnosprawność intelektualna czy poważne zaburzenia emocjonalne, których nie można ignorować.

Dlatego też tak ważne są obchody Światowego Dnia Świadomości o Autyzmie! Podjęcie próby zrozumienia autyzmu oraz przeszkód z jakimi borykają się osoby z autyzmem i ich rodziny są punktem wyjścia do realnych zmian.


Poznaj zanim ocenisz! Autyzm ma różne oblicza, jest indywidualny jak odcisk palca i niepowtarzalny jak każdy z nas.

Na pierwszy rzut oka może mylnie wydawać się, że osoby z autyzmem nie lubią kontaktu, w rzeczywistości chcą nawiązać przyjacielskie relacje, jednak sprawia im to problem, ze względu na posiadanie niewystarczających umiejętności w tym zakresie. Możemy im pomóc burząc stereotypowe postrzeganie osób z autyzmem.

Jeśli w Twoim otoczeniu spotkasz osobę ze spektrum autyzmu, pamiętaj:

 • mów w prosty, jasny i konkretny sposób,
 • bądź szczery, osoby z autyzmem szybko wyczują, że kłamiesz,
 • nie traktuj nikogo protekcjonalnie,
 • unikaj metafor, ironizowania czy sarkazmu,
 • bądź cierpliwy i uważnie słuchaj,
 • nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę,
 • bierz pod uwagę zdanie drugiej strony,
 • uprzedzaj o ewentualnych zmianach,
 • wybieraj do rozmów miejsca ciche, spokojne
 • nie licz, że osoba z autyzmem domyśli się o co Ci chodzi,
 • jednak przede wszystkim bądź sobą i otwórz się na inne postrzeganie świata!


W tym szczególnym czasie, kiedy COVID-19 rozprzestrzenia się na całym świecie, szczególnie zwróćmy uwagę na osoby, które z problemem izolacji i samotności zmagają się każdego dnia od wielu lat. Dlatego też powstała Fundacja „Kalejdoskop Autyzmu”, która chce pokazać, że chociaż każda osoba ze spektrum jest inna, jak inne są szkiełka w kalejdoskopie, to razem mogą tworzyć coś wyjątkowego i pięknego.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Fundacji Kalejdoskop Autyzmu