Już od wtorku do szkół wracają dzieci z klas I-III a w kolejnych tygodniach pozostałe roczniki.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu zaprasza do udziału w badaniu: „Powrót do szkoły”, które ma pomóc określić stan oraz potrzeby wałbrzyskich dzieci i ich rodziców związane z III falą koronawirusa i powrotem do nauki stacjonarnej; szczególnie w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Badanie jest skierowane do rodziców uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych. Badanie jest anonimowe. Wyniki zbiorcze dla całego miasta będą dostępne w formie raportu na stronach poradni.

Zaproszenie do badania przesyłane jest rodzicom za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza dziecko (dziennik elektroniczny).

=== aktualizacja 03.05.2021

Dziękujemy rodzicom i szkołom za udział w badaniu. Zostały już wypełnione setki ankiet, ale z zamknięciem narzędzia czekamy do końca wtorku (jutra).

=== aktualizacja 09.05.2021

Najważniejszy etap za nami! Do poszczególnych szkół wysłano raporty zbiorcze dla odpowiedzi z danej placówki. Dzięki temu jeszcze przed powrotem dzieci do klas szkoły mogą przygotować odpowiednią ofertę.

Raport dla całego miasta zostanie opublikowany w późniejszym terminie, na stronach poradni.

Obecnie dostępny jest raport wstępny – zawierający statystyki opisowe, ale bez analiz.