Pierwszego września dzieci i młodzież spotkają się w swoich klasach. Będą opowiadać o swoich wakacyjnych przygodach, będą cieszyć się swoją obecnością, będą mieli otwarte i wypoczęte umysły.

Życzymy wszystkim, aby najbliższy rok upłyną w spokojnej atmosferze. Życzymy życzliwości i bliskości. Chęci i radości ze zdobywania i dzielenia się wiedzą oraz umiejętnościami.