UWAGA. Prosimy o zapoznanie się i dokładne wypełnienie karty zgłoszenia. Między innymi konieczne jest podanie numeru PESEL dziecka, a także złożenie na dole pierwszej strony podpisu.

Dokument prosimy drukować dwustronnie.

Nowy wzór karty obowiązuje od 25.05.2018 r.