Dostępne są darmowe narzędzia do prowadzenia zdalnej nauki w formie wideo klasy. Nauczyciel tworzy pokój – klasę, do której przyłączają się uczniowie. Wszyscy mają możliwość widzieć siebie (obraz z kamer w laptopie, komórce czy tablecie) oraz słyszeć. Można uczniom udostępniać pliki, wirtualną tablicę, otwarte na naszym komputerze podręczniki (.pdf). Nauczyciel musi założyć darmowe konto w serwisie, ale nie jest to już wymagane dla uczniów.

Obsługa całej platformy nie jest trudna. Pomocą może służyć przygotowana specjalnie na tą okazję prosta instrukcja instalacji, konfiguracji i korzystania z jednego z rozwiązań – „Zoom”: