BAJKA UCZY, BAWI, LECZY

Nasz przedszkolak może odkrywać świat także dzięki sztuce. Niezaspokojona ciekawość oraz coraz większa świadomość własnej odrębności wprowadza go w niełatwy krąg problemów społeczno-ludzkich. Dziecko doświadcza i przez bezpośredni kontakt próbuje budować poczucie własnej tożsamości. Najważniejszy jest w tej dziedzinie wpływ rodziców i innych osób opiekujących się dzieckiem. Ważne jest, aby dziedzictwo kultury było przekazywane we właściwy sposób. Młodszemu dziecku przekazują je najlepiej utwory literackie. Zwłaszcza bajka, która:

  • ukazuje fantastyczny świat, w którym postacie bohaterów i ich losy mają charakter symboli i nie liczą się z prawami rządzącymi w świecie realnym,
  • nie przeszkadza rozwojowi realnej wiedzy dziecka o świecie, przeciwnie, przez kontrast pozwala lepiej rozumieć świat rzeczywisty i porządkować zdobyte w nim doświadczenie,
  • nie tylko pobudza wyobraźnię i fantazję, lecz kształci i ćwiczy mechanizmy wyobrażeniowe,
  • rozszerza zakres doświadczeń dziecka. z bajki dziecko może się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy, zdobyć pewne wiadomości z życia codziennego, czy też historyczne lub przyrodnicze,
  • rozwija możliwości poznawcze dziecka: myślenie intuicyjne, zdolność ujmowania ludzkich problemów i zjawisk rzeczywistości bez konieczności ich pełnego werbalizowania i żmudnej analizy,
  • dostarcza dziecku wzorów skrótowego, symbolicznego i syntetycznego ujmowania rozległych obszarów doświadczenia,
  • odgrywa rolę schematu porządkującego, jest źródłem przeżyć integrujących i kompensujących braki doświadczeń życia realnego.

Fantastyka bajkowa pozwala dziecku chronić niedojrzałe struktury osobowościowe. Gromadzić siły do opanowywania złożonych problemów życia realnego i świata własnych przeżyć wewnętrznych.

Form przekazu bajek jest wiele. Mamy do swojej dyspozycji drukowaną książkę, ale także e-booki, audiobooki, adaptacje radiowe, filmy czy różnej jakości produkcje na youtube.

Przekaz techniczny nigdy nie może zastąpić słowa rodzica czy nauczycielki/la, która pięknie opowiada, a dzieci nie tylko słuchają, lecz i widzą – bo teraz pani jest przerażona, zmartwiona, a teraz uradowana, gdy wszystko dobrze się skończyło. Przez bezpośredni kontakt z rodzicem, nauczycielką, dzieci przeżywają te stany uczuciowe razem z nią. Chcąc uzyskać taki efekt, trzeba bardzo dobrze znać bajkę. Nie tyle ją czytać co opowiadać!

Pięknie opowiadanych bajek dzieci mogą słuchać wielokrotnie, nawet tych, które dobrze znają, zawsze przeżywają je bardzo mocno.

Dzieci bardzo lubią bajki i zawsze chętnie ich słuchają, zwłaszcza jeśli ktoś pięknie je opowiada.

 
Przygotowała logopedka PPP Wałbrzych w oparciu m.in. o:

  • Basak, A. M. (2012). Wpływ bajek czytanych przez rodziców na rozwój dzieci w wieku szkolnym. Pedagogika Rodziny 2/4, 211-227
  • Klucowicz, A., Maryniuk, R. (2007/2008). Świat bajkowych bohaterów zachwyca, oczarowuje, wychowuje i wpływa na rozwój mowy dziecka. Dostęp: http://mail.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=4620 dnia 02.04.2020