Drodzy Rodzice i Drogie 6-latki!

Tym razem przedstawię propozycje ćwiczeń w zakresie percepcji słuchowej.

Czym jest percepcja słuchowa?  

Percepcja słuchowa to zdolność do odbierania, rejestrowania  dźwięków z otoczenia  oraz ich rozpoznawania i różnicowania.

Trudności dziecka w obszarze percepcji słuchowej mogą w przyszłości utrudniać nabywanie podstawowych umiejętności szkolnych, takich jak: czytanie i pisanie.

Dlatego tak ważne są systematyczne ćwiczenia stymulujące  rozwój percepcji słuchowej.

Musimy jednak pamiętać, aby ćwiczenia nie były dla dziecka męczące i nadmiernie obciążające.

Oto propozycje ćwiczeń dla przedszkolaków: 

 • wystukiwanie rytmu (wcześniej rodzic pokazuje dziecku , np. dwa uderzenia                o stół – trzy klaśnięcia – dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości dziecka – (zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności)
 • rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia (np. gniecenie papieru, stukanie łyżeczką o szklankę, uderzanie w stół, klaskanie, tupanie, itp.)
 • dzielenie zdań na wyrazy i przeliczanie ile jest wyrazów ( mówimy  dziecku zdanie np. „Tomek buduje zamek”, zadaniem dziecka jest policzenie z ilu wyrazów się składa)
 • dzielenie wyrazów na sylaby (wspólnie z dzieckiem wyklaskujemy wyrazy np. ko – za, fa – so – la, itp.). Następnie możemy policzyć ilość sylab.
 • łączenie sylab w wyrazy ( jaki to wyraz kiedy powiem: sa – ł a – ta, najpierw mówimy wyrazy składające się z dwóch, trzech sylab, a potem dłuższe)
 • wysłuchiwanie pierwszej głoski w wyrazie (co słyszysz na początku wyrazu osa, ule, igła). Ćwiczenia powinniśmy zacząć od wyróżniania samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazów (sok, burak, lis, itp.)
 • kolejne ćwiczenie to wyróżnianie głoski na końcu wyrazów ( mówimy do dziecka co słyszysz na końcu wyrazu ser, pas, fotel, itp.)
 • dzielenie wyrazów na głoski (zaczynamy od krótkich, trzyliterowych wyrazów np. las, rak mak, itp.)
 • tworzenie wyrazów od podanej głoski (mówimy do dziecka co rozpoczyna się od głoski „k” i podajemy przykłady:  kot, krowa, kapelusz, a następnie prosimy dziecko, aby podało jakieś wyrazy)
 • łączenie głosek w wyrazy ( jaki to wyraz kiedy mówię k – o – t, b – u – d – a, itd.)
 • wspólne układanie rymowanek: rak/mak, gruszka/wróżka, chata/tata, itd.)
 • ćwiczenie pamięci słuchowej (rodzic mówi dziecku ciąg wyrazów np. owoców, zwierząt, a zadaniem dziecka jest zapamiętać i powtórzyć je w kolejności podanej przez rodzica). Zaczynamy od ciągów trzyelementowych i wprowadzamy dłuższe.

Poleca pedagog PPP Wałbrzych