Drodzy Rodzice i Drogie 6 – latki!

Jak ważne jest przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego napisałam we wcześniejszych materiałach.

Poprzednio prezentowane ćwiczenia dotyczyły usprawniania sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz percepcji słuchowej.

Tym razem przedstawię propozycje ćwiczeń doskonalących percepcję wzrokową, które można wykonać z dzieckiem w domu. 

Czym jest percepcja wzrokowa?

Percepcja wzrokowa to zdolność rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz interpretowania tych bodźców poprzez wiązanie ich z doświadczeniami.

Percepcja wzrokowa uczestniczy we wszystkich działaniach człowieka, jej prawidłowy poziom umożliwia dziecku opanowanie nauki czytania i pisania.

Oto kilka przykładów ćwiczeń stymulujących percepcję wzrokową:

 • Szukanie różnic pomiędzy dwoma podobnymi obrazkami, różniącymi się kilkoma szczegółami.
 • Szukanie podobieństw pomiędzy dwoma obrazkami.
 • Zapamiętywanie przedmiotów – rodzic  pokazuje dziecku  przedmioty (mogą to być zabawki, obrazki), dziecko zapamiętuje je, a po zasłonięciu przez rodzica  – wymienia.
 • Zabawa „Co się zmieniło?”-  rodzic układa przed dzieckiem przedmioty, dziecko zapamiętuje je, zasłania oczy, rodzic zmienia położenie dwóch przedmiotów lub zabiera jeden, zadaniem dziecka jest  powiedzieć co się zamieniło.
 • Wyszukiwanie elementów na obrazku według nazwy (np. czy jest na tym obrazku jakieś zwierzę?, pokaż mi na tym obrazku/zdjęciu wszystkie dzieci, które mają czapkę, itp.).
 • Układanie obrazka z pociętych części, układanie  puzzli.
 • Układanie według podanego wzoru patyczków, klocków, wyciętych figur geometrycznych.
 • Łączenie punktów.
 • Układanie historyjek obrazkowych w poprawnej kolejności.
 • Klasyfikowanie przedmiotów (obrazków, figur) według jednej przyjętej cechy: wielkości, kształtu, koloru.
 • Wyszukiwanie w tekście  wyrazów z jednakową literą (np. wyrazów posiadających literę „k”).
 • Uzupełnianie brakujących liter w wyrazach.
 • Gra  w domino obrazkowe – szukanie pary takich samych obrazków.
 • Gra „Memory”.
 • Domina literowe oraz sylabowe – szukanie pary takich samych liter/ sylab.
 • Kalkowanie obrazków.

Pamiętajmy, że powyższe ćwiczenia powinny  być formą zabawy z dzieckiem. Ważna w pracy  jest oczywiście systematyczność, ale jednocześnie nie przemęczanie dzieci.

Poleca – pedagog PPP Wałbrzych