DZIECKO DO 12 MIESIĄCA ŻYCIA, CO POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ ?

  Pierwszy rok życia naszej pociechy przynosi wiele ważnych i znaczących zmian – dlatego warto dysponować jakąś wiedzą na ten temat. Warto bacznie śledzić rozwój noworodka, a potem już niemowlęcia. Każdy kolejny dzień, tydzień, miesiąc przynosi nowe, potrzebne umiejętności. Rodzic uważnie obserwujący kolejne etapy rozwoju może wychwycić pewne odstępstwa od normy rozwojowej. Jako neurologopeda i specjalista wczesnego wspomagania – skupię się na tym, co powinno nas zaniepokoić w sferze aktywności dziecka w pierwszych dwunastu miesiącach jego życia.

Pierwszy miesiąc:

 • nadmiernie wygina głowę w tył lub tylko w jedną stronę
 • nie utrzymuje głowy wcale lub tylko przez 1 sekundę
 • porusza w niewielkim stopniu lub porusza intensywnie tylko jedną z kończyn
 • widoczna jest asymetria ruchów i drżenie ciała
 • zaburzony odruch ssania i połykania, nie ssie lub ssanie jest nieekonomiczne
 • brak pojedynczych dźwięków samogłoskopodobnych lub przypominających spółgłoski, szczególnie w stanie zadowolenia
 • nie reaguje na ostre dźwięki
 • nie reaguje na twarz matki lub innej osoby

Drugi miesiąc:

 • głowa opada lub jest nadmiernie wygięta w tył, gdy jest trzymane na rękach
 • nie ssie dłoni ani przedmiotów, które przypadkowo dotkną jego ust
 • nie reaguje na ludzki głos i mowę osoby dorosłej skierowaną wprost do niego
 • nie reaguje na odgłosy, na twarz matki
 • nie głuży
 • nie lubi być dotykane
 • nawet ciche odgłosy powodują u niego niepokój
 • ma nadal problemy ze ssaniem
 • nie uśmiecha się lub płacze, gdy opiekun pochyla się nad nim

Trzeci miesiąc:

 • leżąc na brzuchu nie unosi głowy
 • nie utrzymuje głowy
 • nie tworzy łańcuchów sylabowych, typu [aaaa, oooo, rr]
 • nie reaguje na mowę ludzką
 • ma ubogą mimikę
 • nie odpowiada na uśmiech
 • trudno je uspokoić, często płacze bez wyraźnej przyczyny
 • dłonie ma zaciśnięte w czasie czuwania
 • nie śledzi wzrokiem przedmiotów
 • nie interesuje się najbliższym otoczeniem
 • nie reaguje na dźwięki lub reaguje na nie płaczem

Czwarty miesiąc:

 • nie unosi głowy
 • nie podciąga się
 • zakres głużenia nie poszerza się lub nadal nie głuży
 • nie reaguje na zaczepianie przez dorosłych
 • sprawia wrażenie obojętnego
 • ma nadal ubogą mimikę
 • nie nasłuchuje
 • nie reaguje na zabawki
 • nie reaguje na dźwięki z otoczenia
 • nie uwalnia kciuka /kciuk jest zaciśnięty z pozostałymi palcami/
 • nie bawi się swoimi rączkami
 • nie reaguje ożywieniem na bliskie i znane osoby

Piąty miesiąc:

 • nie unosi głowy lub głowa opada
 • nie reaguje na zasłonięcie twarzy
 • nie reaguje na mowę opiekunów
 • nie gaworzy /brak rytmicznych ciągów, nie wymawia dźwięków przypominających [v, f, th]
 • nie reaguje na obecność innych osób lub matki
 • nie bawi się
 • nie potrafi chwycić zabawki
 • nie sięga do przedmiotu
 • nie nasłuchuje i nie odwraca się w kierunku źródła dźwięku
 • nie koncentruje wzroku na przedmiotach
 • ma przetrwały odruch szukania

Szósty miesiąc:

 • nie kontroluje położenia głowy
 • nie próbuje się przewracać z pleców na brzuch i odwrotnie
 • nie gaworzy
 • nie reaguje na ludzki głos
 • nie przyciąga i nie przytrzymuje przedmiotów
 • jest bierne
 • nie reaguje na muzykę
 • nie chwyta przedmiotów podawanych w dłoń, nie przekłada przedmiotów z ręki do ręki
 • nie poszukuje przedmiotu, który upadł
 • nie patrzy na ludzi

Siódmy miesiąc:

 • nie podpiera się na przedramionach
 • nie unosi ręki leżąc na brzuchu
 • nie pełza
 • nadal nie gaworzy
 • nie patrzy na twarz drugiej osoby
 • występują zaburzenia żucia i połykania
 • nie próbuje zwracać na siebie uwagi
 • nie reaguje na dźwięki
 • nie chwyta przedmiotów w dłonie
 • nie potrafi utrzymać przedmiotu nawet przez chwilę
 • brak chwytu nożycowego
 • nie wyciąga rączek w kierunku przedmiotu
 • nie okazuje zainteresowania  przedmiotami, które są w pobliżu lub które trzyma w rączce
 • ma ubogą mimikę, mało wyraźne emocje
 • nie śledzi przedmiotów, które znikają z jego pola widzenia

Ósmy miesiąc:

 • nie podciąga się do siadu
 • nie potrafi odsłonić zasłoniętej twarzy
 • nie przewraca się z pleców na brzuch
 • nie próbuje pełzać
 • nie powtarza sylab i nie tworzy łańcuchów sylabowych
 • ma wyraźne kłopoty z żuciem
 • nie naśladuje mowy
 • nie moduluje głosem
 • nie reaguje na ludzi
 • nie patrzy na swoje odbicie w lustrze
 • nie potrafi utrzymać przedmiotu w obu rączkach jednocześnie
 • nie sięga po przedmioty nawet te leżące blisko
 • nie reaguje na inne dzieci
 • nie reaguje na bardzo proste polecenia-komunikaty /nie rozumie ich lub nie słyszy/
 • jest bierne, nie sprzeciwia się
 • brak chwytu nożycowego
 • broni się przed kontaktem

Dziewiąty miesiąc:

 • nie siedzi samodzielnie
 • nadal nie gaworzy /nie podwaja sylab/
 • nie „dialoguje”
 • nie interesuje się ludźmi
 • nie rozgląda się, nawet wtedy gdy ma do tego okazję
 • brak chwytu pęsetkowego
 • nie wskazuje na przedmioty i nie dąży do tego, aby je otrzymać
 • nie rozumie lub nie słyszy poleceń
 • nie okazuje zainteresowania innymi dziećmi
 • unika zabaw lub reaguje płaczem, gdy dorosły je inicjuje

Dziesiąty miesiąc:

 • nie podnosi się do siadu
 • nie reaguje na ludzką mowę
 • nie powtarza sylab, nie gaworzy nadal
 • nie lubi bliskich kontaktów, unika ich
 • nie reaguje na widok człowieka
 • nie reaguje na ludzką mowę
 • nie reaguje na muzykę
 • nadal brak chwytu pęsetkowego
 • nie potrząsa i nie uderza przedmiotami
 • nie jest w stanie utrzymać przedmiotu
 • nie próbuje wkładać przedmiotów do pojemników
 • nie uczestniczy w inicjowanych przez dorosłego zabawach /odsuwa dłonie lub płacze/
 • zapytane nie poszukuje wzrokiem przedmiotu lub osoby

Jedenasty miesiąc:

 • nie utrzymuje równowagi w siadzie
 • nie raczkuje
 • nie gaworzy, nie wypowiada sylab
 • nie interesuje się innymi ludźmi
 • nie poszukuje zabawek
 • nie wskazuje
 • nie lubi zabaw paluszkowych, wyraźnie ich unika
 • brak chwytu szczypcowego
 • nie jest zainteresowane przedmiotami
 • nie poszukuje przedmiotu, który został schowany
 • nie potrafi bawić się klockami /stukać nimi, budować wieży/

Dwunasty miesiąc:

 • nie raczkuje
 • brak reakcji równowagi w pozycji siedzącej
 • nie naśladuje mowy dorosłych
 • nie zwraca się do opiekunów znaczeniowo
 • nie gaworzy /!/
 • nie rozumie lub nie słyszy poleceń
 • nie wchodzi w kontakty z innymi dziećmi ani ich nie obserwuje
 • brak chwytu szczypcowego
 • nie manipuluje przedmiotami, nie chwyta ich
 • nie naśladuje znanych czynności

Wszystkie opisane zachowania lub umiejętności mogą pojawiać się zarówno z wyprzedzeniem jak i opóźnieniem, które wynikają z różnych powodów oraz innych czynników. Warto obserwować i stymulować dziecko, wchodzić z nim w kontakt na każdym etapie jego rozwoju.

Przygotowała – logopeda  A.S-K