Przypominamy o możliwości pobrania i samodzielnego wydrukowania karty zgłoszenia do poradni i po wypełnieniu przesłaniu jej do poradni. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Matejki 7 58-300 Wałbrzych, sekretariat@ppp.edu.pl. Jesteśmy także dostępni przez platformę ePUAP.

Karta zgłoszenia do poradni – do psychologa, pedagoga
lub doradcy zawodowego (do pobrania)

Karta zgłoszenia do logopedy (do pobrania).

Poradnia informuje telefonicznie lub listownie o terminie diagnozy. Badania odbywają się zdalnie oraz w budynku poradni. W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników wprowadzono poniższe zasady:

  1. Rodzic zgłasza się do poradni nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną badania. Na badanie czekamy w Poczekalni na parterze.
  2. Dziecko i rodzic muszą być zdrowi. Proszę przed przyjściem zmierzyć temperaturę dziecku i sobie samemu.
  3. Dzieci z objawami kaszlu, kataru, przeziębienia nie będą badane.
  4. Z dzieckiem przychodzi do poradni tylko jeden opiekun / rodzic. Proszę nie przychodzić z dziećmi, które nie są badane (rodzeństwo).
  5. Dziecko i rodzica na terenie poradni obowiązują maseczki zasłaniające usta oraz nos.
  6. Prosimy, aby dzieci i rodzice przychodzili z własnym długopisem.
  7. Proszę przygotować ksero wszystkich niezbędnych do diagnozy dokumentów.
  8. Jeżeli niemożliwe będzie badanie w wyznaczonym terminie prosimy jak najszybciej poinformować o tym poradnię.
  9. Przed spotkaniem z diagnostą obowiązuje rodziców i dziecko zdezynfekowanie rąk za pomocą środków usytuowanych przy wejściu do Poradni.
  10. Prosimy rodziców o poinformowanie dziecka, że badanie odbędzie się z zachowaniem zasad ochrony sanitarnej, tj. diagnosta w maseczce, rękawiczki, itd.

Poniżej znajduje się odnośnik do pobrania instrukcji „krok po kroku” instalacji i konfiguracji programu do wideo konferencji „Zoom”: