Romano drom newo kodziwipen

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu, ul. Matejki 7 biorą udział w szkoleniu: Romano drom newo kodziwipen Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej w okresie od 1 lipca Dowiedz się więcej…