Nie tylko artykulacja, ale również poprawność językowa wpływa na jakość wypowiedzi.

Najczęściej popełniane błędy językowe.

Najbardziej rażące błędy językowe często spotykane w mowie potocznej nastolatków, młodzieży i osób dorosłych:

  • pleonazmy tzw. masło maślane np.:

a/ cofanie do tyłu (przecież nie cofamy się do przodu),

b/ godzina czasu (godzina to miara czasu),

c/ wzajemna współpraca ( zawsze jest wzajemna),

d/ poprawić się na lepsze (zawsze na lepsze).

  • włączać, dołączać – nadal wiele osób zapomina o poprawnym wymawianiu tych słów, błędem jest wymawianie : włanczać, dołanczać. 
  • wziąć, a nie wziąść czyli wziąłem, a nie wziełem.
  • podawanie daty

a/ nazwę miesiąca podajemy w dopełniaczu tj.: mamy 15 czerwca, 7 lutego, 15 maja,

b/ nazwa roku – mówimy mamy 2020 rok (dwa tysiące dwudziesty rok), 2019 rok (dwa tysiące dziewiętnasty rok) – a nie dwutysięczny dwudziesty, czy dwutysięczny dziewiętnasty.

  • jeżeli możemy coś policzyć na sztuki to łączymy to z liczbą np. liczba krzeseł, liczba dzieci, jeżeli wielkość jest niepoliczalna to używamy wyrażenie „ilość” – np. ilość wody, ilość gazu.
  • ubieramy/wkładamy – Uwaga: wkładamy bluzkę i buty (nie ubieramy). Ubieramy lalkę, choinkę.
  • z rzędu, a nie pod rząd- jeżeli coś wydarzyło się kilka razy.
  • dekagram, gram – słowa odmieniają się czyli jeden dekagram, dwa dekagramy, pięć dekagramów, dziesięć dekagramów.

Zachęcam do kontrolowania swoich wypowiedzi.

Logopeda DK.