Praktyczny kącik logopedyczny nr 11

Kącik malucha. Zabawy z ryżem.

„Ryż, ryż masz, Ryż, ryż mi dasz”

Cel zabaw:

  • pogłębianie i wydłużanie faz oddechu ,
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  • wzbogacanie słownictwa czynnego,
  • doskonalenie orientacji przestrzennej,
  • rozwijanie rozumienia poleceń prostych i złożonych,
  • rozwijanie doznań czuciowych,

Zabawa nr 1

Wdmuchiwanki do domu.

Na dużej kartce (brystol) narysowane kolorowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt) w czterech podstawowych kolorach – czerwony, żółty, niebieski, zielony.

Na środku brystolu rozsypana warstewka ryżu.

Należy wdmuchać ryż do określonej figury lub koloru np.:

a/ wdmuchiwanie ryżu do koła,

b/ wdmuchiwanie ryżu do czerwonego domku (figura),

c/ wdmuchiwanie ryżu do domku leżącego po prawej stronie itd.

Zabawa nr 2

Ukryte figury.

Na tacy rozkładamy kolorowe znaki figur geometrycznych (koła, kwadraty, trójkąty).

Za pomocą słomki od napoju rozdmuchujemy ryż.

a/ poszukaj kwadratów,

b/ poszukaj czerwonego koła,

a/ poszukaj zielonego trójkąta i zielonego koła itd.

Zabawa nr 3

Ukryte przedmioty.

Na tacy rozkładamy płaski przedmioty np. znaki figur geometrycznych, znaki zabawek (piłka, lalka, auto). Rozsypujemy warstwę ryżu. Tacę przykrywamy np. ręcznikiem. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie znaku przedmiotu ukrytego pod ryżem.

Przygotowała – logopeda PPP Wałbrzych