Każdy z nas ma inny temperament, inaczej wyraża ekspresję, ma inne warunki anatomiczne i możliwości oddechowe. Szybkość mówienia wpływa niezaprzeczalnie na jakość mówienia. Wolniejsze tempo pozwala na precyzyjniejszą artykulację, daje możliwość pauzowania i frazowania. Mówiąc w wolniejszym tempie możemy panować w znacznej mierze nad naszymi narządami oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnymi.

W wypowiadanych przez nas słowach to właśnie samogłoski stanowią nośnik dźwięku. Od ich prawidłowego wybrzmiewania oraz prawidłowego układu artykulacyjnego zależy w dużej mierze czytelność i donośność naszej wypowiedzi.

W czasie poniższych ćwiczeń należy zwrócić uwagę na każdą samogłoskę lub na te które w tekście są wyakcentowane. Czytając poniższe teksty należy uwzględniać charakterystyczne elementy ćwiczonych samogłosek: stopień opuszczenia żuchwy, położenie języka w jamie ustnej i układ warg. Warto przerysowywać ruchy artykulacyjne, powtarzając – można to robić również przed lustrem.

Dzisiaj samogłoska [a[, [o], [i] oraz [y].

[a] – żuchwa nisko opuszczona, język płasko ułożony w jamie ustnej, wargi rozchylone bardzo szeroko, układ artykulatorów przypomina szerokie ziewanie

[o] – żuchwa opuszczona średnio, tak jak przy [e]; język w porównaniu z [a] przesunięty lekko w górę, ale ku tyłowi jamy ustnej; wargi zaokrąglone wysunięte do przodu

[i] – żuchwa opuszczona lekko (ważne by szczęki nie były w pozycji zgryzowej, tylko ustawione szerzej), język  w porównaniu z [a] przesunięty do przodu i do górnych zębów; wargi jak do szerokiego, płaskiego uśmiechu

[y] – żuchwa w lekko poszerzonej pozycji zgryzowej, język przesunięty do przodu jamy ustnej i wzniesiony w kierunku przedniej części podniebienia twardego; wargi spłaszczone w średnim uśmiechu

1.Przeczytaj, potem powtórz. Przesadnie wymawiaj samogłoski w sylabach.

KOTY Z BOGOTY

CHARTY Z DŻAKARTY

SROKA Z MAROKA

SZPROTY Z OCHOTY

KONIK Z SALONIK

KANARKI Z WARKI

KANIA Z POZNANIA

KOALI Z MALI

PAWIANY Z GHANY

KAWKA Z WŁOCŁAWKA

KOZY Z FORMOZY

KOSY Z CANOSSY

BYKI Z KORSYKI

SOWA Z KRAKOWA

ARY Z ANKARY

GADY Z KANADY

2.Przeczytaj tekst, wydłużaj i akcentuj zaznaczone samogłoski.

            „Świat” 

             autor Stanisław Młodożeniec

Nie ma lUdzi ani zdarzeń – chodzą sAme kOła,

białe kOła –

czarne kOła –

koła dOokoła.

Czyjeś ręce wyciągniĘte – nogi chwiEjnie błĄdzą.

Wiry płAszczyzn zataczAją kręgi niEskończOne,

niosą głOwy –

trwożne twArze –

światy niEskończOne.

Dzień zasYpia w fałdach nOcy – z nocy siĘ wylęga.

Nie ma grAnic świat i człOwiek – ani nAwet kAmyk.

Któż to rzUcił –

w serce świAta –

w ludzkie sErce kAmyk?

Idą lUdzie i zdarzEnia – wody wiEcznej kOła

białe kOła –

czarne kOła –

koła dOokoła.

3. Przeczytaj zdania wypowiadając każdą pierwszą samogłoskę w wyrazie w przejaskrawiony sposób.

Arogancki aligator ambitnie adoruje atrakcyjną aligatorzycę.

Atrakcyjny akrobata automatycznie asfaltuje autostradę.

Obcy osobnik o obojętnym obliczu ostentacyjnie obnosi otrzymaną odznakę.

Osłupiały oligarcha opromieniony otoczką opalizuje odwrotnością.

Irytująca interwencja interkontynentalnych inkwizytorów irytuje internetowych iluzjonistów.

Iluzoryczna informacja intensywnie implikuje irracjonalną inkacją.

Przeczytaj poniższe zdania dbając o prawidłowe ułożenie artkulatorów przy każdej samogłosce [y].

Tyberiusz Tycjan bywał pyszałkiem.

Wymyślone tygrysy szybowały wysoko wybywając wyimaginowanymi wyjściami.

Opracowała – logopeda A.S-K