Praktyczny kącik logopedyczny nr 14. Zabawy z wykałaczkami.

Cel zabaw:

  • nauka przeliczania i cyfr,
  • aktywizacja lewej półkuli mózgowej,
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej,
  • kształcenie pojęć: mniej więcej, tyle samo.

Zabawa nr 1

„Przeliczanki”

Należy przygotować wykałaczki w 2 różnych wielkościach.

Ćwiczenia w przeliczaniu:

a/  ile jest patyczków najmniejszych ?

b/ ile jest patyczków największych ?

Zadaniem jest zliczenie wykałaczek.

Zabawa nr 2

„Cyferki 1,2,3”

Wykałaczki w 3 różnych wielkościach. Przyporządkowanie do wykałaczek odpowiedniej cyferki np.:

– jedna duża wykałaczka – cyfra 1,

– trzy małe wykałaczki – cyfra 3,

lub odwrotnie 

-do  cyfry 1 – dopasuj wykałaczkę,

– do cyfry 2 – dopasuj wykałaczki.

Zabawa nr 3

„Sekwencje wykałaczkowe”.

Układanie z wykałaczek wzorów. Zadaniem dziecka jest odtworzenie wzoru w kolejności od lewej do prawej.

Zabawa nr 4

„Ćwiczenia pamięci”.

Odtwarzanie zapamiętanych wzorów wykałaczkowych np.  A  I  L

Przygotowała – logopeda PPP Wałbrzych