1. Rodzic mówi dowolne lub z danej kategorii słowa. Dziecko słucha i stara się je zapamiętać. Przykładowo: „chmura, deszcz, parasol”; „rower, widelec, książka”. Następnie dziecko np. liczy do 10, wykonuje pięć przysiadów – potem odtwarza z pamięci słowa, które rodzic wymienił. Najlepiej zacząć zabawę od trzech słów do zapamiętania, potem stopniowo zwiększać ich ilość.
  2. Do woreczka lub nieprzeźroczystej reklamówki wkładamy kilka drobnych zabawek, każdą zabawkę nazywamy i oglądamy przynajmniej dwukrotnie. Zadanie polega na wykonaniu przez dziecko polecenia np. „proszę daj mi auto”, „wyjmij misia”. Następnie rozbudowujemy polecenia np. „wyciągnij misia, auto i piłeczkę”. Staramy się przestrzegać kolejności – dziecko powinno wyciągać zabawki-przedmioty po kolei. Zadanie utrudniamy, dodając kolejne elementy np. „wyciągnij żółtego misia i niebieskie autko”, „daj mi najmniejszą piłeczkę i największe auto”.
  3. Należy przygotować kilka obrazków. Najpierw nazywamy desygnaty przedstawione na obrazkach /nazywamy obrazki/. Następnie zakrywamy, tasujemy obrazki. Kierujemy do dziecka polecenia np. „znajdź i ułóż: kota, dom.”, potem dodajemy więcej słów  „ znajdź i ułóż: auto, sowę, balon, misia”. Dziecko musi zapamiętać liczbę i kolejność podanych przez nas słów. Odwracając kolejne obrazki musi pamiętać czego szuka na obrazkach.
  4. Opowiadamy historyjkę np. o Misiu, który poszedł do lasu; nazywamy i w wariancie trudniejszym demonstrujemy czynności, które Misiu robił w czasie wycieczki np. szedł, biegł, przedzierał się, przystanął, rozglądał się, wąchał, obserwował, wspinał się, opalał się, zrywał kwiatki, łamał gałęzie, zbierał szyszki. Wszystko zależy od waszej pomysłowości i inwencji. Po opowiedzeniu historyjki pokazujemy ruchem dwie, trzy czynności lub je nazywamy. Mówimy lub pokazujemy np. „Misiu szedł, skakał, wąchał” – dziecko ma odtworzyć we właściwej kolejności wymienione przez nas czynności. Potem możemy zamienić się rolami – dziecko wymienia lub naśladuje czynności, a my je odtwarzamy.
  5. Przygotowujemy kolorowe kredki, klocki, klamerki itp. Formułujemy polecenie: „daj czerwoną kredkę i niebieski klocek”. Dziecko wykonuje zadanie. Potem możemy zamienić się rolami, dziecko formułuje polecenie dla nas. W trudniejszym wariancie możemy rozbudować polecenie np. „połóż zieloną klamerkę obok żółtego i czerwonego klocka”.
  6. Dorosły mówi zdanie np. „ W koszyku były gruszki, jabłka i śliwki.” Po chwili powtarza początek zdania „W koszyku były….” – dziecko kończy zdanie. Wariant trudniejszy to bardziej złożone zdania np.” W zielonym koszyku leżały trzy dojrzałe gruszki, dwa jabłka i cztery fioletowe śliwki”. Dorosły rozpoczyna zdanie „W zielonym koszyku leżały…”lub zdaje pytanie „ Co leżało w zielonym koszyku?”
  7. Pokazujemy dziecku jakiś przedmiot, potem wymieniamy jego cechy np. szafa – nowoczesna, wysoka, pojemna, głęboka, z szufladami. Dziecko odtwarza z pamięci w kolejności określenia dotyczące szafy. Inny wariant – opisujemy kilka przedmiotów i  mówimy co to jest – potem opisujemy wybrany jeden przedmiot, a dziecko odgaduje który przedmiot opisujemy.

Przygotowała – logopeda A.S-K.