Mała rozgrzewka /najlepiej przed lustrem/:

-usta szeroko otwarte, jak do [a] – wysuwanie i gwałtowne cofanie całego języka, podczas tego ćwiczenia usta cały czas otwarte

-opieranie czubka języka o wewnętrzną krawędź przednich, dolnych zębów i wypychanie ich językiem /język przybiera kształt „kociego grzbietu”/

-wdychanie powietrza przez nos i wydychanie ustami z równoczesnym szerokim otwieraniem ust

-układanie całej masy języka na podniebieniu, następnie bardzo energiczne otwieranie ust z równoczesnym opuszczaniem języka w dół

-przysysanie przez rurkę np. kawałków papieru, płatków kukurydzianych /utrzymywanie przez chwilę przyssanych do rurki elementów/

Różnicowanie [t-k]:

Agatka z matką tkają makatki

i szyją gatki dla Władka tatki.

Tkają i szyją, hurtem sprzedają,

bowiem wydatki na szmatki mają.

Wpisz brakujące litery:

wąs-a  s-opa                  

pus-a  -lasa

wyso-a  -opola

żół-a  pił-a

smu-na  dziewczyn-a

-ompu-er, -oreb-a, -rąb-a, mło-e-, pa-y-, -rus-aw-i, -apus-a, mo-yle-, p-asze-, -wia-y

Powtarzaj wolno, a następnie szybko:

tka, tko, tku, tke, tky

atka, otko, utku, etke, ytki

bratki, płatki, płotki, kotki, nutki, kratki, butki

apteka, makatka, artykuł

kosmaty, kudłaty

Przeczytaj, możesz napisać te zdania ze słuchu lub z pamięci:

Duży kot i mały kotek.

Duży młot i mały młotek.

Duże buty i małe butki.

Duże nuty i małe nutki.

Duże kwiaty i małe kwiatki.

Różnicowanie [k-g]

Wpisz brakujące litery:

o-róde-, ty-ryse-, -niazd-o, -o-uty

Mama u-otuje na obiad piero-i z  –rzybami i fasolów-ę.

Stado koni w góry goni:

jeden krzywy, dwa bez grzywy,

a ten kary wleciał w gary,

spłoszył kury – nie do wiary!

Gang pang w Kongu gna do tanga.

Pangom marzy się balanga

oraz plankton na śniadanko.

Choć gang pang ma w banku manko!

Przygotowała – logopeda A.SK