O nadpobudliwości słów kilka

Praktyka psychologa pracującego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pokazuje, że termin „nadpobudliwość ” bywa nadużywany zarówno przez rodziców, jak i nieco rzadziej,  przez nauczycieli. W ostatnich latach stał się on popularny, ponieważ na rynku wydawniczym pojawiało się wiele publikacji na ten temat o charakterze poradników, najczęściej tłumaczeń prac autorów pracujących Więcej…