LOGOPEDYCZNE MAŁE CO NIECO

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE MOTORYKĘ CZUBKA JĘZYKA:

 • przesuwanie czubka języka od kącika do kącika
 • uderzanie czubkiem języka o podniebienie /dwa warianty ćwiczenia: usta zamknięte, usta otwarte/
 • oblizywanie czubkiem języka górnej wargi /od kącika do kącika /, oblizywanie w ten sam sposób dolnej wargi
 • usta szeroko otwarte – czubkiem języka dotykamy po kolei każdego górnego zęba
 • wypychanie czubkiem języka prawego, a następnie lewego policzka
 • przeciskanie czubka języka przez lekko zwarte zęby
 • przesuwanie czubkiem języka po podniebieniu, usta szeroko otwarte
 • wysuwanie przez otwarte usta czubka języka na brodę
 • wysuwanie przez otwarte usta czubka języka w kierunku nosa
 • oblizywanie czubkiem języka rozchylonych warg / w prawo, następnie w lewo /
 • przesuwanie czubkiem języka po wewnętrznej lub zewnętrznej krawędzi górnych, a następnie dolnych zębów
 • usta szeroko otwarte – dotykanie czubkiem języka środkowej części nad górną wargą, następnie okolicy prawego kącika, potem środkowej części pod dolną wargą, na koniec okolicy lewego kącika ust / ćwiczenie powtórzyć kilka razy, można zmienić kierunek /

LOGOPEDYCZNE MAŁE CO NIECO DLA TYCH,
KTÓRZY CHCĄ POPRAWIĆ LUB SPRAWDZIĆ SWOJĄ DYKCJĘ

Przeczytaj na głos poniższe zdania. Przy powtórnym czytaniu postaraj się przeczytać każde zdanie w szybszym tempie.

 • Lojalny jowialny Loyola.
 • Wietrzyk żółte strząsa liście.
 • Sasza sobie szosą szedł.
 • A po suszy szosa sucha.
 • Szczera strzyga szczygła strzygła.
 • Czy trzy cytrzystki grają w Tczewie na cytrze?
 • Nie wieź Wiesiu w owsie włosia, jeśliś Wiesiu we wsi osiadł.
 • Czechów trzech spod wiejskich strzech milczy przez mil trzy.
 • Mistrz z Pyzdr w pstrej koszuli czule tuli się do Uli.
 • Łuki w juki a łupy wziąć w troki.
 • Wyindywidualizowałem się z rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeliteraturalizowane dzieło.
 • W dżdżysty zmierzch strzegła w trzcinie szczwana szczeżuja strzępów z czczego przysłowia – świszcząc, zgrzytając jak chrząszcz.

Ćwiczenia proponuje – logopeda A. S-K