Ankieta skłonności zawodowych

Źródło: Sołtysińska G., Woroniecka J. (2001, 2003, 2006). Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu. Warszawa: KOWEZ
Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania ze stron KOWEZ i ORE: https://doradztwo.ore.edu.pl/przygotowanie-uczniow-gimnazjum-wyboru-zawodu/

Instrukcja. Przypuszczalnie potrafisz wykonać wiele czynności. Jeśli jednak mógłbyś / mogłabyś wybierać to, który rodzaj działalności bardziej Ci odpowiada?

W każdym numerze zadania wybierz jedną z dwóch możliwości („a” lub „b”) i zaznacz odpowiedź otaczając kółkiem właściwą literę na arkuszu odpowiedzi. W wyjątkowych przypadkach możesz nic nie wybrać lub wybrać obydwa rodzaje czynności.

Arkusz odpowiedzi do Ankiety skłonności zawodowych

Podsumuj liczbę wyborów w kolumnach pionowych. Uzyskane wyniki różnicują Twoje skłonności do pracy w poszczególnych grupach zawodowych.

Co wolisz?

Numer pytania Odpowiedź „a” Odpowiedź „b”
  1 Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny. Obsługiwać maszyny (np. wiertarkę, robot kuchenny, maszynę do szycia)
  2 Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków Wykonywać wykresy, zestawienia, schematy lub proste programy komputerowe
  3 Wyrażać na piśmie swoje myśli (pisać wiersze, opowiadania, pamiętniki) Obserwować rozwój roślin i zwierząt
  4 Wykonywać różne przedmioty, wyroby (np. z drewna, tkaniny, metalu, składników spożywczych) Sprzedawać lub reklamować towary
  5 Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty Mieć do czynienia z wydawnictwami artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze
  6 Zajmować się zwierzętami Tłumaczyć innym, jak mają coś zrobić
  7 Organizować wystawę prac, konkurs recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, wycieczkę Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy, maszyny
  8 Udzielać rad i informacji Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki
  9 Naprawiać różnorodne rzeczy (ubrania, sprzęt mechaniczno-elektryczny) Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach, rysunkach
  10 Prowadzić prace doświadczalne z biologii Robić obliczenia, rachunki
  11 Pracować w sadzie, ogrodzie, na działce Analizować schematy budowy odbiorników radiowych i telewizyjnych, wykroje odzieży, przepisy kulinarne
  12 Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi konflikty Wykonywać rysunki techniczne (sprawdzać je, korygować)
  13 Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć Przeprowadzać doświadczenia z roślinami
  14 Naprawiać urządzenia i aparaturę medyczną Nieść pomoc poszkodowanym w wypadku
  15 Skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę (opisy, pomiary, sprawozdania) Wyrażać własne przeżycia przez rysunek, muzykę, wiersz
  16 Wykonywać analizy laboratoryjne Przyjmować i leczyć chorych, rozmawiać z nimi
  17 Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie Montować i naprawiać różne mechanizmy, przyrządy, maszyny (np. samochody, rowery)
  18 Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy turystyczne, itp. Dyskutować na tematy związane z architekturą i sztuką
  19 Reperować uszkodzoną zabawkę, żelazko lub inny drobny sprzęt Przerysowywać rysunki, napisy, mapy
  20 Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin Obsługiwać komputery, pisać na maszynie
  21 Przebywać wśród ludzi, udzielać im pomocy i świadczyć drobne usługi Składać rożne urządzenia, majsterkować
  22 Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów Być na wsi i brać udział w zajęciach gospodarskich
  23 Lepić z gliny lub modeliny Wędrować i obserwować naturę
  24 Porządkować notatki, dokumenty, rachunki Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej
  25 Zawierać nowe znajomości Rysować, grać na instrumencie, deklamować

Omówienie grup zawodowych Ankiety skłonności zawodowych

C    Człowiek – Człowiek

Grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą kontaktu z ludźmi, a więc wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przebywania z interesantem, klientem, pacjentem, kontrahentem, wspólnikiem. Wymaga ona z reguły umiejętności łatwego kontaktowania się z ludźmi. Wskazane są również, między innymi pogodne usposobienie, takt, życzliwość, uczciwość, cierpliwość, dyskrecja, a także rozwaga i opanowanie. Będą to zawody związane z: nauczaniem, wychowaniem, usługami i handlem, opieką medyczną, udzielaniem informacji i porad, np.: nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, psycholog, adwokat, sędzia, sprzedawca, dziennikarz, kelner, menadżer, prezenter, radiowy i telewizyjny, stewardesa i inne.

Przeciwwskazaniami do wykonywania określonego zawodu mogą być: wada wymowy, niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem, przewlekłe choroby skóry, widoczne zniekształcenia – zwłaszcza twarzy, zaburzenia równowagi, itp.

T       Człowiek – technika

W grupie tej znajdują się zawody, w których praca związana jest z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń. Będą to na przykład zawody, jak: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik obróbki skrawaniem, elektronik, monter aparatury radiowo-telewizyjnej, elektromechanik, elektryk. Krawiec, kucharz, piekarz, ciastkarz, cukiernik, murarz, cieśla, stolarz, inżynier budowlany, inżynier mechanik, inżynier elektronik itp. W tej grupie zawodów wymagane są między innymi następujące cechy: dobra spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, odpowiedzialność, zdolność koncentracji uwagi, opanowanie, dokładność, obowiązkowość.

Przeciwwskazaniami do wykonywania tych zawodów mogą być: wada wzroku, niedosłuch, zaburzenia równowagi, alergie skórne, wady serca, skrzywienie kręgosłupa i inne poważne schorzenia (jeśli występują – wskazana jest konsultacja lekarska).

P      Człowiek – przyroda

Do tej grupy zalicza się zawody, w których praca wymaga kontaktu z przyrodą: zwierzętami, roślinami, z ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą, a ponadto z różnymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie. Przykładowe zawody to: biolog, mikrobiolog, weterynarz, zootechnik, leśnik, rybak, rolnik, ogrodnik, sadownik, pszczelarz, hodowca zwierząt i inne. Zawody te wymagają zamiłowania do przyrody, poczucia odpowiedzialności, zdolności prowadzenia obserwacji, spostrzegawczości, dokładności, zrównoważenia oraz dużej sprawności fizycznej.

Przeciwwskazaniami, zależnie od zawodu i stanowiska pracy, mogą być: choroba reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry rąk, alergia, duża wada wzroku, duże skrzywienie kręgosłupa, zaburzenia równowagi, wady serca i inne.

D      Człowiek – dane / system znaków

Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych, jak cyfry, znaki kartograficzne, znaki stenograficzne, kody, graficzne znaki językowe (np. litery), systemy oznakowania pojęć językowych naturalnych i sztucznych. Będą to zawody związane z naukami ścisłymi, niektórymi humanistycznymi, np.: informatyk, matematyk, fizyk, programista, ekonomista, astronom, tłumacz, kreślarz, kartograf, technik dokumentacji budowlanej, księgowy, korektor, itp. Wskazane cechy osobowości to: odpowiedzialność, samodzielność, zdolności organizacyjne, dokładność, dobra pamięć, umiejętność przewidywania, spostrzegawczość, systematyczność w działaniu, zdolność skupienia uwagi niezbędna do zapobiegania pomyłkom i błędom.

A       Człowiek – działalność artystyczna

W grupie tej znajdują się zawody związane z działalnością artystyczną: muzyczną, plastyczną, aktorsko – sceniczną, organizacją imprez artystycznych, z wykonywaniem wyrobów lub usług o charakterze artystycznym. Będą to takie zawody, jak np.: plastyk, rzeźbiarz, konserwator dzieł sztuki, muzyk, aktor, architekt, dekorator wnętrz, grawer, złotnik, zdobnik szkła, projektant odzieży, fotograf oraz wiele innych. Wskazane cechy osobowości to: wrażliwość estetyczna, wyobraźnia artystyczna, wrażliwość na potrzeby ludzkie, wyobraźnia przestrzenna, twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia manualne, systematyczność, dokładność, rytmiczność i precyzja.

Przeciwwskazaniami do wykonywania niektórych zawodów mogą być między innymi: dla zawodów związanych z plastyką – wrażliwość na działanie środków chemicznych, daltonizm; dla zawodów powiązanych z muzyką – wada słuchu, brak słuchu muzycznego; dla zawodów związanych z teatrem – wada wymowy, choroby krtani i gardła.