PROSTY OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY – CO TRZEBA O NIM WIEDZIEĆ?

   Alalia prolongata  lub prosty opóźniony rozwój mowy – taka diagnoza może zaniepokoić każdego rodzica. Co trzeba wiedzieć o tym zaburzeniu?

Samoistny opóźniony rozwój może występować z różnych, nie zawsze wyjaśnionych przyczyn. Może być uwarunkowany dziedzicznie lub być następstwem zaniedbań wychowawczych i wpływu środowiska. Pocieszające jest to, że w końcowej fazie rozwojowej mowa najczęściej osiąga swój zwykły poziom.

Objawy prostego opóźnionego rozwoju mowy:

 • okres fizjologicznej niemoty u dzieci z tym rozpoznaniem może trwać do 3 roku życia /dziecko dysponuje ubogim zasobem słów, występują liczne zaburzenia artykulacji, dłuższe słowa są redukowane do dwóch, trzech sylab; dziecko posługuje się wypowiedziami jednowyrazowymi, niekiedy dwu-, trzywyrazowymi – ale w tych ostatnich występują liczne agramatyzmy/.

Rodzaje prostego opóźnionego rozwoju mowy:

 • globalny /obejmuje zarówno mówienie, jak i rozumienie mowy/
 • parcjalny /dotyczy wybiórczo: rozumienia, zasobu słownictwa, gramatyki, artykulacji lub kombinacji tych opóźnień/

Przyczyny prostego opóźnionego rozwoju mowy:

 • opóźniony proces mielinizacji
 • brak odpowiedniej stymulacji werbalnej
 • trudności poznawcze
 • trudności emocjonalne

W diagnozowaniu należy wyeliminować:

 • niedosłuch
 • upośledzenie umysłowe
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia emocjonalne

Co powinien zrobić rodzic?     

 • w codziennych sytuacjach dużo do dziecka mówić, czytać mu książeczki, nazywać    i opisywać  czynności; opisywać ilustracje, przedmioty, osoby, odgłosy
 • sprawdzać, czy dziecko rozumie pytania, polecenia
 • uspołeczniać poprzez umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi lub osobami dorosłymi 
 • usamodzielniać dziecko w czasie spożywania posiłków /zachęcać do odgryzania, przeżuwania/, obserwować czy dziecko prawidłowo połyka
 • korygować sposób oddychania, jeżeli dziecko oddycha przez usta – przypominać mu, że usta powinny być zamknięte i powinniśmy oddychać przez nos
 • usprawniać dłonie, to gwarantuje poprawę sprawności artykulatorów 
 • usprawniać motorykę warg, czubka języka, policzków – poprzez masaże, naśladowanie min np.przed lustrem
 • zachęcać dziecko do aktywności głosowej / „powtórz za mną”, „zrób tak jak ja” /, wchodzić z dzieckiem w naprzemienny dialog, zadawać mu otwarte pytania – czyli takie na które dziecko musi odpowiedzieć słowem lub nawet zdaniem, a nie tylko potwierdzeniem lub zaprzeczeniem

WARTO:

 • cyklicznie korzystać z konsultacji u logopedy
 • bacznie obserwować dziecko w codziennych sytuacjach /!/

Na bazie własnych obserwacji, gdy coś nas niepokoi – można:

 • wykonać obiektywne badanie słuchu u dziecka
 • poradzić się psychologa w celu oceny rozwoju dziecka
 • udać się do pediatry i porozmawiać z nim na temat naszych obaw związanych          z rozwojem dziecka, otrzymać ewentualne skierowanie do innych specjalistów lub na dodatkowe badania np. laboratoryjne
 • skonsultować dziecko u laryngologa, neurologa, okulisty                                   

MAMO, TATO

 • rozwój Twojego dziecka w dużej mierze zależy od  Ciebie
 • nie bój się pytać

Dla zainteresowanych polecam:

                                                                                          logopeda ASK – PPP Wałbrzych