1/ Jak zachęcić małe dziecko z opóźnionym rozwojem mowy do terapii logopedycznej?

Odpowiedź:

Podstawowym celem terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy jest stymulacja rozumienia wypowiedzi słownych jak o umiejętności ich tworzenia. Zestawy ćwiczeń terapeutycznych powinny mieć formę zabawy, aby mogły być interesujące, urozmaicające, a jednocześnie aktywizujące dziecko. Przykładowe zabawy, które można wykorzystywać w terapii to : loteryjki obrazkowe, np. „Kot w worku”, „Tęcza”, memory obrazkowe (zwierzątka, zabawki, pokarmy …); książki układanki np. „Moje pojazdy”, „Moje zwierzęta”, puzzle 2 -3 elementowe, rysowane wierszyki np. M. Skorek, wyliczanki np. M. Bogdanowicz („Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki”), piosenki dziecięce. Powyższe zabawy pozwalają na wielokrotne powtarzanie słów w różnych wersjach w czasie dokładanek, zbieranek, nakładanek, rymowanek, przy śpiewaniu. To pozwala wzbogać słownictwo, wpływa więc na rozwijanie umiejętności rozumienia i mówienia.

2/ Czy terapia dyslalii  (wady wymowy) musi być nużąca?

Odpowiedź:

Terapia dyslalii wymaga wielokrotnych powtórzeń zarówno ćwiczeń usprawniających aparat mowy, funkcji słuchowych i oddechowych, jak i ćwiczeń prawidłowego artykułowania głosek w izolacji, sylabach, słowach, zdaniach, mowie spontanicznej. Metody i ćwiczenia powinny być dostosowane do wieku i możliwości pacjenta, jak i rodzaju zakłóceń artykulacyjnych. Wskazana jest rytmiczność i systematyczność. Ćwiczenia należy realizować codziennie maksymalnie 15 – 30 minut. W proces terapeutyczny powinni być włączeni opiekunowie dziecka po uprzednim instruktażu ze strony terapeuty. Warto stosować pozytywne wzmocnienia np. nagrody, pochwały. Dla uatrakcyjnienia terapii można wykorzystać: zabawy i gry usprawniające aparat mowy np.: „Wesołe minki tygrysa”, gry planszowe utrwalające prawidłową realizację głosek np.: „Dwie wieże” (głoski T-D, K-G), „Kto prędzej” (głoski s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż), memory logopedyczne (Logopedyczny Piotruś), domina logopedyczne.    

Przygotowała – logopeda PPP Wałbrzych