Praktyczny kącik logopedyczny nr 13. Zabawy z gumkami i recepturkami.

Cel zabaw:

  • utrwalanie nazw kolorów,
  • aktywizacja lewej półkuli mózgowej,
  • ćwiczenia koordynacji wzrokowo ruchowej,
  • usprawnianie motoryki  małej.

Zabawa nr 1

„Kolorowe porządki”

Potrzebne gumki w 3-4 kolorach. Grupowanie gumek według kolorów. Do czerwonego pudełka lub na czerwoną kartkę dajemy wszystkie czerwony gumki. Podobnie robimy z innymi gumkami.

Zabawa nr 2

Kolorowe sekwencje.

Układamy gumki według podanego wzoru np. 2 gumki czerwone – 2 gumki zielone – 2 gumki białe.

Odtwarzanie podanego wzoru przez dziecko.

Zabawa nr 3

Rolka od ręcznika papierowego oraz kolorowe gumki.

a/ nawlekanie gumek na rolkę ( w sposób dowolny).

b/ nawlekanie gumek na rolkę według wzoru np. tzw. sekwencje np. gumka : biała – zielona – czerwona itp.

Zabawa nr 4

Suszenie gumek.

Przypinanie kolorowych gumek kolorowymi klamerkami na sznurku według wzoru np.

a/ czerwona gumka – czerwoną klamerką,

b/ biała gumka – białą klamerką,

c/ odtwarzanie kolorowych sekwencji np.:

     2 gumki żółte  –  2 klamerki żółte,

     1 gumka czerwona – 1 klamerka czerwona.   

Przygotowała – logopeda PPP Wałbrzych