Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu, 02.04

Drugiego kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Święto to zostało ustanowione w 2007 przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ma na celu m.in. wspieranie działań na rzecz badań nad autyzmem, dostępu do diagnozy i terapii a także wspierania akceptacji społecznej dla osób z różnymi trudnościami neurologicznymi. Autyzm charakteryzuje się występowaniem Czytaj dalej…

Konferencja: Edukacja = Praca, 2017

Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej zaprasza uczniów i młodzież niepełnosprawną, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych na konferencję p.t. „EDUKACJA = PRACA – ścieżka kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów i młodzieży z niepełnosprawnością” W programie m.in. „Ścieżka kariery edukacyjnej i zawodowej Czytaj dalej…

Finał „Cała Polska Czyta Dzieciom” 2016

„Cała Polska czyta dzieciom” XV Finał Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” rozpocznie się 30 maja 2016 r. o godzinie 1000 w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu. Głównym organizatorem akcji w naszym mieście jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a współorganizatorem rokrocznie inna placówka oświatowa z Wałbrzycha. W tym Czytaj dalej…

Romano drom newo kodziwipen

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu, ul. Matejki 7 biorą udział w szkoleniu: Romano drom newo kodziwipen Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej w okresie od 1 lipca Czytaj dalej…

Współpraca z Teatrem Dramatycznym 2015-16

Współpraca Poradni z Teatrem Dramatycznym W roku szkolnym 2015/2016 Poradnia została zaproszona przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego do realizacji działań w ramach wygranego przez Teatr konkursu na produkcję spektaklu prezentowanego w wałbrzyskich szkołach. Spektakl „Tutaj jest wszystko” jest realizowany na podstawie pozycji Guus Kuijer „Książka wszystkich rzeczy”. Premiera mobilnego spektaklu Czytaj dalej…